Obchodní podmínky

obchodní společnosti Tomáš Hlavín, DiS - rodový statek u Hlavínů
se sídlem Kovářov - Vepice 9, 399 01 Milevsko, Česká republika
identifikační číslo: 87164680

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti rodový statek u Hlavínů , se sídlem Kovářov - Vepice 9, 399 01 Milevsko, Česká republika , identifikační číslo: 87164680, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.statekhlavinovi.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Ustanovení pro prodej zboží prostřednictvím on-line objednávek na www.statekhlavinovi.cz

2.1 Co si objednám, to si převezmu.

2.2 Co si převezmu, to si zaplatím.

2.3 Po odeslání objednávky se ujistěte, že jste na e-mail obdrželi potvrzení o objednávce. Pokud se tak nestalo, je někde chyba. Kontaktujte nás nebo objednávku vytvořte znovu.

2.4 V případě, že si objednávku rozmyslíte, dejte nám, prosím, vědět, alespoň den předem!

2.5 Platí se v hotovosti při převzetí objednávky.

2.6 Uvedené ceny masa na e-shopu jsou pouze orientační, platí se přesná váha. Cena bude dopočítána na prodejně. 

2.7 Obaly, vakuování je zdarma.

2.8 Zboží bude k odběru pouze na naší prodejně na statku, na výdejnách KPZ případně dovezeme ve vybrané dny k vám, pokud splníte podmínku vzdálenosti do 20 km od nás..

2.9 Při objednávání odpovídáte za správnost uvedených údajů. Adresa se musí vyplnit také, e-shop to má nastavený automaticky, bez možnosti změny.

2.10 Odstoupení od smlouvy po převzatí zásilky dle zákona není možné, je to maso.

2.11 V případě problému lze zboží reklamovat. Když by se Vám cokoli nezdálo, určitě se ozvěte.

2.12 Pokud Vám tu něco chybí, ozvěte se, prosím, na shora uvedený kontakt.

3. Ochrana osobních údajů

3.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

4. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

4.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

4.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 12.7.2024