STRUČNÁ HISTORIE

jsme tradiční zemědělská usedlost na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje z malé vesnice Vepice. Z historických pramenů se usuzuje, že usedlost stojí v místě bývalého poplužního dvora z přelomu 14. a 15. století a v průběhu časů měnila své pány, přičemž k nejvýznamnějším patřil rod Vladyků. Vedle střídání majitelů se měnila i podoba samotné usedlosti. Do roku 1940 bylo ještě patrné silné kamenné zdivo u vchodu z původní brány zalomené do gotické špice.

Pod rukama rodiny Hlavínů tu statek existuje více jak devátou generaci. Statek přečkal obě světové války, rozsáhlý požár ve 20. letech minulého století i hrozící násilné vystěhování v nechvalných 50. letech ve jménu kolektivizace. V 80. letech byly naší rodině navráceny pobořené hospodářské budovy a v následujících, již svobodných devadesátkách zbývající polnosti.

Započala tvrdá práce na obnově rodinného gruntu ve snaze navázat na někdejší slávu z dob I. Republiky. Od chovu skotu, prasat, ovcí, koz, králíků a pěstování běžných hospodářských plodin, jsme postupně přešly na chov drůbeže pro maso i vajíčka, a v současné době připravujeme pozemky k pěstování zeleniny včetně rozšíření ovocných sadu.